Externe Amtsstellen

Kreisbehörden

Betreibungsamt Bezirk Weinfelden

Bahnhofstr. 22
8570 Weinfelden
Tel. 058 345 79 00
Fax. 058 345 79 01

betreibungsamt.weinfelden@tg.ch

 

Friedensrichteramt Bezirk Weinfelden

Bahnhofstr. 22
8570 Weinfelden
Tel. 058 345 14 70
Fax: 058 345 79 01

friedensrichteramt.weinfelden@tg.ch

Grundbuchamt und Notariat             

Amriswilerstr. 57a
8570 Weinfelden
Tel. 058 345 78 90
Fax 058 345 78 91

notariat.weinfelden@tg.ch
www.gni.tg.ch

Bezirksbehörden

Bezirksgericht Weinfelden

Bahnhofstrasse 12
8570 Weinfelden
Tel. 058 345 70 00
Fax. 058 345 70 01

Zivilstandsamt Bezirk Weinfelden

Bahnhofstrasse 22
Postfach
8570 Weinfelden
Tel. 058 345 13 50
Fax. 058 345 13 51
E-Mail: zivilstandsamt.weinfelden@tg.ch

Amtsärzte Bezirk Weinfelden

Dr. Hans-Ulrich Kappeler
Rathausstr. 17, 8570 Weinfelden
071 626 90 20